Felvételi felhívás

A Collegium Symphonicum Hungaricum meghirdeti következő tanévét, a 2022. őszi szemesztert!

A 2021-2022-es évadban még Symphonia Hungarica néven meghirdetésre került karmesterképzés megújult néven, de továbbra is magas színvonalon biztosít lehetőséget fiatal, már diplomával rendelkező magyar és határon túli muzsikusoknak, hogy elmélyedjenek a karmesterség művészetében.

A képzés gerincét adó karmesteri konzultáció mellett ezúttal is érdekes és hasznos információkat szerezhetnek az Ifjú Maestrók a magyar zenei élet legkiválóbb képviselőitől. A képzés szakmai vezetője Hamar Zsolt karmester, a Collegium Symphonicum Hungaricum alapítója és művészeti igazgatója.

A jelentkezéseket 2022. szeptember 4-ig kérjük elküldeni a info@cosyma.hu email-címre.

A jelentkezéshez szükséges:

  • a honlapon megtalálható jelentkezési formula kitöltése,
  • a honlapról letölthető nyilatkozat kitöltve,
  • fényképes önéletrajz,
  • min. 1 db magas minőségű portréfotó,
  • 1 db min. 10 perc hosszúságú videó, melyen a jelentkező látható vezénylés közben.

A jelentkezők a felvételi eredményéről 2022. szeptember 11-ig kapnak visszajelzést.

Sikeres felvételi esetén az első konzultáció időpontja 2022. szeptember 20. kedd, helyszíne az Avilai Nagy Szent Teréz Templom Plébániáján (1065 Budapest, Pethő Sándor utca 2.)

A foglalkozások ezúttal is keddenként és vasárnaponként lesznek délután 14 órától 18 óráig.

Az első szemeszter előadásainak hivatalos nyelve a magyar.

Az első szemeszter részvételi díja összesen 78 000 HUF, amelyet két részletben szeptember 20-ig, ill. november 1-ig kell a CoSyMa Art Solutions Kft. számlájára befizetni.

A CoSyMa Art Solutions Kft. az előszelekció és a szakmai elbírálás során hozott döntéseit nem köteles indokolni. A CoSyMa Art Solutions Kft. minden további intézkedése nélkül érvénytelen a jelentkezés, amennyiben:

  • a pályázati feltételeknek nem felel meg;
  • a jelentkezési határidő lejártakor hiányos a mellékelt dokumentáció;
  • határidőn túl történik a jelentkezés.

Amennyiben a benyújtott dokumentáció hiányos, úgy hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejárta előtt van lehetőség! A hiánypótlás akkor minősül teljesítettnek, ha a hiányzó vagy korábban hiányosan benyújtott dokumentumok legkésőbb a jelentkezési határidő utolsó napján hiánytalanul, megfelelően kitöltve átvételre kerülnek. A CoSyMa Art Solutions Kft. az érvényes pályázatok leadásának elősegítése érdekében igyekszik a hiánypótlás szükségességéről írásbeli értesítést küldeni az érintett pályázók részére, amennyiben azonban a pályázat hiányos, és erről a pályázó nem lett értesítve, úgy ezzel kapcsolatban a pályázó a CoSyMa Art Solutions Kft.-vel szemben kifogásolásra nem jogosult.

Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy a meghirdetett helyeket megfelelő színvonalú pályázatok függvényében ítélje oda, amelynek keretében rögzíti, hogy nem köteles a jelen pályázatban meghatározott összes pozíciót betölteni. A CoSyMa Art Solutions Kft. jogosult továbbá a nyertes pályázókkal kötendő szerződés megkötésétől indoklás nélkül elállni.